سفارشگیری آنلاین از روی موبایل و تبلت


با مکانیزه کردن فرآیند سفارشگیری، در هر زمان و هر مکان سفارشات ارسالی عوامل فروش خود را کنترل نمایید و با توجه به سیاست های فروش سازمان، بصورت آنلاین قیمت محصولات را تغییر دهید و تخفیفات و جوایز ویژه را اعمال کنید و با در اختیار داشتن سوابق خرید مشتریان، نقاط ضعف و قدرت سازمان را بررسی کنید و بهترین تصمیات مدیریتی را در بخش بازاریابی اعمال کنید.