مدیریت تخفیفات و جوایز


امکان نمایش لیست تمامی تخفیفات و جوایز تعریف شده در سیستم ام از فعال و غیر فعال. قابلیت تعریف تخفیفات بصورت ریالی و پروموشن یا کالاهای اهدایی بصورت ترکیبی و یا جداگانه. امکان شروط گذاری در زمان تعریف پروموشن ها برای کالاهای اهدایی