نمایش مشتریان روی نقشه


این گزارش صرفا جهت نمایش موقعیت مشتریان در سطح شهر می باشد، که با نمایش مشتریان روی نقشه به تفکیک شعبه، گروه مشتری، صنف و یا با فیلتر کردن مشتری خاصی از موقعیت دقیق آن روی نقشه با خبر شوید.