مانیتورینگ و نمایش خیط سیر عوامل روی نقشه


امکان نمایش کلیه عوامل فروش روی نقشه، این سامانه با ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند لحظه به لحظه شما را از موقعیت جاری عوامل فروش و خط سیر پیموده شده آنها مطلع نماید. در کنار آن این قابلیت نیز وجود دارد که مشتریان مسیر آن روز بازاریاب نیز روی نقشه نمایش داده شود به علاوه نقاط توقف و میزان توقف هریک از عوامل نیز قابل رویت می باشد.