ناحیه بندی هوشمند


در این سامانه به راحتی کلیه نواحی فروش خود را بصورت کاملا هوشمند و مکانیزه بدون محدودیت رسم نمایید. برای رسم نواحی فروش تنها کافیست محدوده مورد نظر خود را برروی نقشه مشخص نمایید، سپس سیستم بصورت هوشمند با تشخیص خیابانها و کوچه ها ناحیه های دقیقی را برای شما ترسیم می نماید. حال در صورت لزوم می توانید ناحیه های بدست آمده را با یک دیگر ادغام نمایید و یا بصورت جداگانه ذخیره نمایید.